Genel

iki implant Arası Köprü

İki Implant Arası Köprü Nedir?

iki implant arası köprü, iki adet implant desteği kullanılarak araya bir veya iki tane daha diş konulması yolu ile 3 ya da 4 dişin ağıza yerleştirilmesidir. İmplant mı? Köprü mü? İmplantları diş kemiğine sabitlenen köprü ayakları olarak düşünürsek. Yan yana dizilecek dişler de köprünün gövdesini oluşturacaktır.

Köprü sayesinde her diş için ayrı bir implant yerleştirmeye gerek yoktur. Bu tedavi ile hem estetik hem de fonksiyonel açıdan daha başarılı sonuçlar elde etmek mümkün olmaktadır. Özellikle arka bölgede ağız hijyenini sağlamak adına bazı vakalarda daha faydalı olmaktadır.

İki İmplant Arası Köprü Uygulaması

Diş hekimliği tedavi yöntemleri esasında dişleri korumaya ve ağız içerisinde muhafaza edilerek dönüştürülmesine yöneliktir. Diş hekimliği uygulamaları bu bağlamda koruyucu hekimlik vasfına sahiptir. Ağız içerisinde herhangi bir işlem yapılırken öncelikli hedef herhangi bir doku ya da kemik tahribatına yol açmamaktır.

 

Bazı diş kayıplarına uygulanan tedavilerde yapılacak işlemler için diğer dişlerin yüzeylerine aşındırma, dişlerde kesim yapma gibi yöntemler kullanılabiliyor. Genel yaklaşım bunlara mahal vermemekten yanadır. İki implant arası köprü tedavisi ile de tam olarak bu hedefe hizmet edilmektedir.

Çünkü bu işlem klasik köprü tedavilerindeki gibi komşu dişlerin yapısında küçültme ya da aşındırma yapmayı gerekli kılmamaktadır. Köprü dişler direkt olarak yerleştirilen implantların üzerine takılacağı için çevre dokulara minimal dokunuşlarla bölgedeki estetik ve fonksiyon açısından rehabilite etmektedir.

İki İmplant Arası Köprü Avantajları

Öncelikle diş eksikliğiyle meydana gelebilecek birtakım problemleri düşünürsek. Dişlerde oluşabilecek kaymaların önüne geçilecektir. Bununla birlikte diş etinde ve kemikte yaşanacak erimeler de engellenmiş olacaktır. Klasik köprü uygulamasında ayak görevi gören dişlere uygulanan kesim ve aşındırma işlemleri zamanla kaplamaların altındaki dişlerde çürümeye yol açmaktadır. İki implant arası köprü tedavisi sayesinde bu problemlere son veriyoruz.  Çevredeki dişlere dokunulmadan dişleri yerine koymuş oluyoruz.