İki Implant Arası Köprü

İki implant Arası Köprü Nedir?

iki implant arası köprü

iki implant arası köprü nedir? iki implant arası köprü yan yana iki diş arası köprü demektir.

iki implant arası köprü; yan yana birden fazla diş eksikliği olduğunda; her bir diş için implant yerleştirmek yerine iki implant arası köprü tedavisini tercih etmekteyiz.
iki implant arası köprü; İmplantları diş kemiğine sabitlenen köprü ayakları olarak düşünürsek; yan yana dizilecek dişler de köprünün gövdesini oluşturacaktır.

İki implant arası köprü sayesinde her diş için ayrı bir implant yerleştirmeye gerek kalmadan hem estetik hem de fonksiyonel açıdan daha başarılı sonuçlar elde etmek mümkün olmaktadır. Özellikle arka bölgede ağız hijyenini sağlamak adına bazı vakalarda daha faydalı olmaktadır.

İki İmplantlı Köprü Uygulaması

Diş hekimliği tedavi yöntemleri esasında dişleri korumaya ve ağız içerisinde muhafaza edilerek dönüştürülmesine yöneliktir. Diş hekimliği uygulamaları bu bağlamda koruyucu hekimlik vasfına sahip olduğu için ağız içerisinde herhangi bir işlem yapılırken öncelikli hedef herhangi bir doku ya da kemik tahribatına yol açmamaktır.

 

Bazı diş kayıplarına uygulanan tedavilerde yapılacak işlemler için diğer dişlerin yüzeylerine aşındırma, dişlerde kesim yapma gibi yöntemler kullanılabiliyor olsa da genel yaklaşım bunlara mahal vermemekten yanadır. İki implant arası köprü tedavisi ile de tam olarak bu hedefe hizmet edilmektedir.

Çünkü bu işlem klasik köprü tedavilerindeki gibi komşu dişlerin yapısında küçültme ya da aşındırma yapmayı gerekli kılmamaktadır. Köprü dişler direkt olarak yerleştirilen implantların üzerine takılacağı için çevre dokulara minimal dokunuşlarla bölgedeki estetik ve fonksiyon açısından rehabilite etmektedir.

İki İmplantlı Köprü Avantajları

Öncelikle diş eksikliğiyle meydana gelebilecek birtakım problemleri düşünürsek; dişlerde oluşabilecek kaymaların önüne geçilecektir. Bununla birlikte diş etinde ve kemikte yaşanacak erimeler de engellenmiş olacaktır. Klasik köprü uygulamasında ayak görevi gören dişlere uygulanan kesim ve aşındırma işlemleri zamanla kaplamaların altındaki dişlerde çürümeye yol açmaktadır. İki implant arası köprü tedavisi sayesinde bu problemlere son verilerek çevredeki dişlere dokunulmadan dişleri yerine konulmuş olur.

WhatsApp
Bize Hemen Ulaşın.
Bizi Takip
Edin!