Makaleler

Kök Hücre Diş Tedavisi

Dişin Anatomisi

Diş oluşumu, oral epitel ve mezenşimin etkileşimini içerir. Oral epitel ektodermden, mezenşim ise nöral krestten köken alır. Diş, periodontal bağa bağlı iki özel sert doku – dentin ve emaye – içerir.

Oral epitel diş minesini oluştururken mezenkimal hücreler sement, dentin pulpası ve periodontal ligamentleri oluşturur. Buna ek olarak, mezodermal hücrelerden ve nöral krest hücrelerinden gelen progenitör hücreler, kraniyofasiyal kemikleri, yani kafatası ve yüz kemiklerini meydana getirir.

Oral epitel kalınlaşması dişlerin gelişimindeki ilk adımdır ve lingual tarafta (dile yakın) diş laminasının ve vestibüler tarafta (iç kulağa yakın) vestibüler lamina oluşumuna yol açar.

Dental lamina dişlere yol açarken, vestibüler lamina yanak ile dişler arasında derin bir oluk veya oluk (sulkus) oluşturur.

Bir sonraki adım, plaket oluşturmak için dental laminanın proliferasyonudur. Plakodlar mezenşimi işgal eder ve diş tomurcuğunu oluşturur. Diş tomurcuğu oluşumunu, kontrollü hücre büyümesi ve farklılaşması takip eder, bu da diş kronunun oluşumuna yol açar.

Şimdi, mezenkimal hücreler, dentin ve emaye oluşturan hücrelere farklılaşan diş papillasını oluşturur. Dişlerin evrimi ve gelişimi doğumdan sonra da devam eder ve minenin dış kaplamasını daha da zorlaştırır; daha sonra dişlerin kökü gelişir ve dişler ağız boşluğunda patlar.

Kök Hücre Diş Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kök hücreler, diş yaralanmaları ve çeşitli diş rahatsızlıkları için mükemmel bir tedavi seçeneğidir. Diş, diş hekimliği veya diş dışı amaçlar için kullanılabilen yüksek oranda proliferatif kök hücreler sağlar ve bu kök hücre temelli tedaviler, yaşamı tehdit eden hastalıkları tedavi etmek için kullanılabilir.

Diş kök hücreleri, doğal olarak kaybedilen veya cerrahi olarak çıkarılan dişlerden kolaylıkla elde edilebilir. Bu dokular hem pul pul dökülmüş (çocuklarda) hem de yetişkin dişlerin pulpasından, diş kökünü kemiğe bağlayan periodontal bağdan, gelişmekte olan köklerin uçlarından ve sürmemiş dişe bitişik dokudan izole edilebilir.