İki İmplantlı Köprü

İki İmplantlı Köprü Tedavisi

Klinik olarak hastalarımızın ağzında yan yana birden fazla diş eksikliği olduğu durumlarda; her bir diş için implant yerleştirmek yerine daha doğru bir yöntem olan iki implantlı köprü tedavisini tercih etmekteyiz. İmplantları diş kemiğine sabitlenen köprü ayakları olarak düşünürsek; yan yana dizilecek dişler de köprünün gövdesini oluşturacaktır. Bu yöntem sayesinde her diş için ayrı bir implant yerleştirmeye gerek kalmadan hem estetik hem de fonksiyonel açıdan daha başarılı sonuçlar elde etmek mümkün olmaktadır. Özellikle arka bölgede ağız hijyenini sağlamak adına bazı vakalarda daha faydalı olmaktadır.

İki İmplantlı Köprü Tedavisinde Diğer Dişlerde Kesme ve Aşındırma İşlemleri Yapılır mı?

Diş hekimliği tedavi yöntemleri esasında dişleri korumaya ve ağız içerisinde muhafaza edilerek dönüştürülmesine yöneliktir. Diş hekimliği uygulamaları bu bağlamda koruyucu hekimlik vasfına sahip olduğu için ağız içerisinde herhangi bir işlem yapılırken öncelikli hedef herhangi bir doku ya da kemik tahribatına yol açmamaktır. Bazı diş kayıplarına uygulanan tedavilerde yapılacak işlemler için diğer dişlerin yüzeylerine aşındırma, dişlerde kesim yapma gibi yöntemler kullanılabiliyor olsa da genel yaklaşım bunlara mahal vermemekten yanadır. İki implant destekli köprü tedavisi ile de tam olarak bu hedefe hizmet edilmektedir. Çünkü bu işlem klasik köprü tedavilerindeki gibi komşu dişlerin yapısında küçültme ya da aşındırma yapmayı gerekli kılmamaktadır. Köprü dişler direkt olarak yerleştirilen implantların üzerine takılacağı için çevre dokulara minimal dokunuşlarla bölgedeki estetik ve fonksiyon açısından rehabilite etmektedir.

İki İmplantlı Köprü Tedavisinin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Öncelikle diş eksikliğiyle meydana gelebilecek birtakım problemleri düşünürsek; dişlerde oluşabilecek kaymaların önüne geçilecektir. Bununla birlikte diş etinde ve kemikte yaşanacak erimeler de engellenmiş olacaktır. Klasik köprü uygulamasında ayak görevi gören dişlere uygulanan kesim ve aşındırma işlemleri zamanla kaplamaların altındaki dişlerde çürümeye yol açmaktadır. İki implantlı köprü tedavisi sayesinde bu problemlere son verilerek çevredeki dişlere dokunulmadan dişleri yerine konulmuş olur.

WhatsApp Arama