Implant ve Doğal Diş

İmplant Dişler Doğal Görünür mü?

Implant Ve Doğal Diş

Implant Ve Doğal Diş

Diş estetiği yöntemleri ile yalnızca dişlerin fonksiyonel bütünlüğü ve hastalıklardan münezzeh bir şekilde ağız içerisinde varlıklarını devam ettirmeleri hedeflenmez; diş estetiği yöntemleriyle ulaşılmak istenen nihai görünüm yeni dişlerin doğal ve hep ağız içindeymiş gibi bir duruş sergilemesidir.Bu bağlamda implant tedavisi de sahip olduğu gelişkin teknolojik yöntemlerle ve hem de ağız içindeki dokularla uyum sağlayan materyaller sayesinde klinik olarak bizlerin profesyonel beklentilerini karşıladığı gibi hastalarımızın da estetik beklentilerine son derece kusursuz bir şekilde karşılık vermektedir. Çünkü Dentnis Estetik Diş Kliniği olarak kullandığımız dijital destekli ölçüm ve diş yapılandırma yöntemleri, hastalarımızın ağız durumunun biricikliğine istinaden yine ağızlarına uygun yapıda, parmak izi gibi biricik ve kendilerine has dişlere kavuşmasını sağlamaktadır.

İmplant dişler diğer konvansiyonel kaplamalardan ve protezlerden farklı olarak ağız içerisinde doğal dişler gibi yer alırlar. Doğal dişlerden kastımız yalnızca dişin sağlamlığı, rengi ve formu değildir; dişin materyalinin doğal dişlerle olan benzerliği ve diş etiyle olan uyumudur. Pembe estetik dediğimiz diş eti estetiği, dişin hem estetik hem de doğal görünmesi açısından oldukça belirleyici bir konumdadır. Bu sebeple implant tedavileriyle doğal ve estetik görünümü hedeflerken pembe estetiği de göz önünde bulundurmaktayız; implant tedavisi sonrası uyguladığımız restorasyonla dişlerin estetik bütünlüğünü ve doğallığını pekiştirmekteyiz.

İmplant dişlerin bir diğer avantajı da direkt olarak diş kemiğine doğal diş kökleri gibi uygulanıyor olmasıdır. İmplant dişlerin doğal dişlerle olan benzerliğini daha da artıran bu özelliği sayesinde implant dişler diğer konvansiyonel kaplamalara ve protezlere göre daha sağlam bir şekilde çene kemiğine tutunmaktadır. Bu ise tıpkı sağlıklı ve doğal dişlerin bir ömür ağızda durduğu gibi implant dişlerin de aynı sağlıklı ve doğal yapıyla ağızda durmasını sağlamaktadır.

İmplant Diş Tedavisinin Avantajları

Implant Ve Doğal Diş

  • İmplant tedavilerinde komşu dişlerin yapısında herhangi bir doku kaybına neden olunmaz. Bu bakımdan genel diş sağlığına zarar vermeyen bir yöntemdir. Yani dişlerde herhangi bir aşındırma ya da kesme işlemi yapılmaz.
  • Tek bir diş yokluğunda da çoklu diş noksanlığında da uygulanabilir bir tedavidir. Diş sayısı bakımından bir sınırlama yoktur.
  • İmplant dişler ağız içerisinde diğer dişlerden ayırt edilemez yapıda olmakla beraber oldukça dayanıklıdır.
  • İmplant tedavisi lokal anestezi altında yapıldığı için hastalarımız hiçbir ağrı ya da sızı hissetmezler.
  • İmplant diş materyali doku ve kemik dostu olduğu için herhangi bir doku kaybına ya da kemik erimesine neden olmaz.

Implant Kimlere Uygulanmaz

  • Gelişmiş tekniklere istinaden implant yapılamayacak hasta sayısı çok çok aza inmiştir diyebiliriz. Aza inmiş olmakla beraber ileri derecede kemiğinde erime ve kayıp olan hastalara doğrudan uygulanmaz; öncelikle kemik oluşturma ya da kemik grefti işlemi yapılır.
  • Bağışıklık sistemi hastalıkları baskılanması ya da hastalıkları ve aktif olarak radyoterapi ve kemoterapi gören; şeker hastalığı ilerlemiş olan bireylere uygulanmaz.
  • İleri derecede diş kemiğinde erime ve kayıp olan hastalara uygulanmaz. Ancak kemik oluşturma tedavi yöntemleri ile bu sorunun üstesinden gelmek mümkündür.
  • On sekiz yaşından küçük hastaların kemik gelişimi devam ettiği için bu hastalara uygulanmaz.
  • Şeker hastalığı ilerlemiş bireylere ve ileri düzeydeki kanser hastalarına uygulanmaz.

WhatsApp
Bize Hemen Ulaşın.
Bizi Takip
Edin!