Makaleler

Kök Hücre Implant

Kök Hücre İmplant Nedir?

Diş hekimliği uygulama ve yöntemleri bilimsel ilerlemelere koşut olarak gelişimini ve ilerleyişini her an sürdürmekte; sürekli yeni alternatifler ve teknolojik buluşlarla muhteviyatını zenginleştirmektedir. Diş hekimliği, genel felsefesinin esasında bireylerin ağız ve diş sağlığını muhafaza etmek olması hasebiyle aynı zamanda koruyucu hekimlik vasfına sahiptir. Kök hücre implant ya da PRF/PRP( platelet-rich plasma) yani plateletten zengin plazma yöntemi de bu felsefe ve bakış açısıyla geliştirilmiş bir diş hekimliği yöntemidir. Bu yöntemle bireylerin kendi kanlarındaki iyileşme medyatörlerinin kullanımı ile cerrahi işlemlerde iyileşme hızı artırılır.

Kök Hücre Implant Avantajları

PRF/PRP yani kök hücre tedavisi birçok tıbbi branşın uygulama alanına girmekte. Bireylerin kendi kanlarından elde edilen plazma sayesinde adeta fizyolojik bir ilaç niteliği taşıyan PRF/PRP yöntemi, işlem yapılan bölgenin daha kolay iyileşmesini sağlamakla birlikte çeşitli reaksiyon risklerini de ortadan kaldırıyor. Çünkü bölgeye enjekte edilen madde vücudunuzun oldukça aşina olduğu ve bir anlamda sizin genetik kodlarınızı taşımakta olan bir madde; yine kendi kanınız.

Kliniğimize başvuran hastalarımızdan tedavi esnasında bir miktar kan alınır; bu kan laboratuvar teknikleriyle santrifüje edilir. Trombozit yönünden zenginleştirilmiş plazma ya da kandan ayrıştırılan kök hücre hastamızın ağzındaki işlem gören bölgeye enjekte edilir.

Tedavi Ve İyileşme Hızı

implant tedavisi rejeneratif bir yöntem olması nedeniyle cerrahi işlem görmüş bölgeye zerk edildiğinde daha başarılı ve hızlı bir iyileşme sağlaması beklenir. PRF/PRP tedavisi kemik ve doku iyileştirici bir yapıdadır. Bu nedenle bilhassa kemik augmentasyonu ve implant operasyonlarında sıklıkla kullandığımız işlemdir.

Kök hücre tedavisi ile kemik kaybı nedeniyle kemik tozu ilavesi yapılan hastalarda hem daha hızlı iyileşme hem de daha kaliteli bir kemik oluşumu gözlemlenir. Tedavi sonrası dokuların iyileşmesi de daha hızlı olacağı için hastalarımızın bu süreçte yaşam kalitesi de artar. Hastanın kendi kanından elde edilen kök hücre sayesinde bağışıklık sistemi de güçleneceği için aynı oranda iyileşme süreci de hızlanır.