Gülüş Tasarımı

Gülüş Tasarımı Nedir?

Gülüş Tasarımı

Gülüş Tasarımı

Gülüş Tasarımı, mevcut diş durumunuzu sanatsal anlamda daha estetik ve daha doğal görünümü için yapılan bir diş hekimliği tedavisi prosedürüdür.Gülmek duygu dünyasına ilişkin birtakım ipuçlarını ve duygu durumumuzu en berrak şekilde açığa vuran bir fizyolojik bir eylemdir. Bununla birlikte yüzümüzün karakteristik yapısıyla uyum içerisinde olan ya da olması gereken en önemli iletişim aracıdır.

Gülüş Estetiği adı altında, diş ve diş etine yönelik tüm cerrahi işlemler, estetik gerekçelerle yapılan tüm müdahaleler en güzel gülüşü elde etmeye yönelik tedavilerdir. Beyaz Estetik”  ile dişe yapılacak uygulamalarla dişlerin estetik görünümü hedeflenir. Pembe Estetik ile diş etlerine estetik bir görünüm kazandırmak amaçlanır.

Gülüş Tasarımı Ve Yüz Estetiği

Yüzün karakteristik yapısı değerlendirilerek; bakışlarla, ten rengiyle ve dudak yapısıyla bir ahenk içerisinde olması hedeflenerek kişiye özel bir estetik gülüş tasarlanır. Kliniğimizde gülüş estetiğine yönelik tedavi yöntemlerimiz ve teknik alt yapımız çok güçlüdür. Bu sayede her hastamıza özel bir gülüş hedeflenir ve bu estetik gülüşü elde etmeye yönelik gerekli tedavi süreci başlatılır.

Bu süreç bir tedavi ve operasyonlar silsilesi olsa da esasında bir sanatsal süreçtir. Çünkü bir insana kazandırdığımız güzel ve estetik bir gülüş, aynı zamanda onun hayatına da estetik bir dokunuşta bulunmak, hayatına güzellik katmaktır. Bu sebeple hastalarımızın kendi gülüşlerini önemsedikleri kadar bizler de onların estetik bir gülüşe sahip olmalarını hedeflemekteyiz.

Estetik Gülüş Tasarımı

Estetik Gülüş Tasarımı

Estetik Gülüş Tasarımı

Gülüş tasarımı, yalnızca bireylere sağlıklı ve estetik bir gülümseme kazandırmaz. Ruhsal durumunu ve mutluluğunu, sevincini, memnuniyetini en estetik ve etkileyici şekilde, berrak bir ifadeyle dış dünyaya aksettirmesini de sağlar.

Bireyin estetik anlamda bir diş ve ağız problemi varsa bu durum kendisiyle çevresinin arasına bariyerler koymasına, özgüven bakımından yetersizlik hissine kapılmasına sebep olur. Hatta bu bireyler zamanla bu hisler neticesinde gülüşlerini kısıtlayıp tüm içtenliklerini bastırır hale gelebilirler.

Bu bağlamda gülüş tasarımı ve pembe estetik yalnızca lokal bir estetik operasyon değildir. Bireylerin duygu durumlarına da temas eden estetik müdahalelerdir. Gülüş Tasarımı, mevcut diş durumunuzu sanatsal anlamda daha estetik ve daha doğal görünümü için yapılan bir diş hekimliği tedavisi prosedürüdür.

Zirkonyum diş kaplama, porselen lamina veneer ya da yaprak porselen diş, bonding dolgu, artenemal tekniği ve implant tedavileri diğer estetik diş hekimliği bünyesinde gerçekleştirilen tedavilerle hastalara yalnızca sağlıklı diş ve ağız kazandırılmaz. Bunun yanı sıra elde edilen estetik gülüş ile kaybedilen özgüven de geri verilir.

Gülüş Tasarımı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Gülüş Tasarımı, estetik bir gülüşün arka planında, sağlıklı bir diş ve diş eti yapısı mevcuttur. Bireylerin dişlerinin ve diş etlerinin estetik görünümü aynı zamanda sağlıklı bir ağız yapısına, diş ve diş etine sahip olduğunu da gösterir. Çünkü sağlığını yitirmiş bir ağız yapısı, estetik açıdan güzel bir görünüm sergilemede yetersiz kalır. Bu noktada beyaz estetik ve pembe estetik tedavi yöntemleri devreye girer. Beyaz estetik dişlere yönelik yapılan tüm gülüş estetiği ve gülüş tasarımı tedavi yöntemlerinin genel adıdır.

Gülüş Tasarımı Ve Seçeneklerimiz

Bazen çürük, kırık ya da herhangi bir diş kaybı riski söz konusu değilken de bireyler kendilerini daha iyi hissetmek ve estetik bir gülüşe kavuşmak için diş ve diş eti tedavisinin başarılı yöntemlerinden istifade etmek isteyebilir; pembe estetik ve beyaz estetik tedavi yöntemlerine başvurabilirler. Bu doğrultuda klinik olarak, hastalarımızın sağlıklı ve estetik açıdan başarılı bir gülüşe ulaşabilmeleri için birtakım cerrahi nitelikli olan ve olmayan tedavi yöntemleri uygulamaktayız.

Beyaz Estetik

Kliniğimizde hem ağız sağlığına hem de estetik bütünlüğüne yönelik uyguladığımız başlıca beyaz estetik tedavi yöntemleri;

Gülüş tasarımı kapsamında, zirkonyum diş kaplama, bonding, implant tedavisi, porselen lamina veneer ya da yaprak porselen diş, artenemal tekniği gibi yöntemleri uygulamaktayız.  Diş ve diş eti sağlığını doğrudan ilgilendiren, hem pembe estetik hem de beyaz estetik açısından son derece ciddi problemler oluşturan diş taşı problemleri birtakım müdahalelerle bertaraf edilir. Diş yüzeyine beyazlatma işlemleri uygulanarak estetik görünüm adına başarılı sonuçlar elde edilir. Tüm bu operasyonlar, hastalarımıza kaybettikleri özgüvenlerini geri kazandırırken gülüşlerinin önündeki engelleri kaldırır ve özlem duydukları estetik gülüşe sahip olmalarını sağlar.

gülüş tasarımı

gülüş tasarımı

Gülmek, insanoğlunun eylediği en güzel eylemdir ve içten bir gülüşe hiçbir unsur engel olmamalıdır. Nişantaşı kliniğimizde hastalarımızın gülüşlerine engel olabilecek olumsuzlukları beyaz estetik ve pembe estetik teknikleri ile ortadan kaldırmaktayız. Bu sayede onlara has biricik gülüşler tasarlayarak ortadan kaldırıp, onları estetik ve sağlıklı bir gülüşle kliniğimizden uğurlamaktayız.

Gülüş Tasarımı Uygulamaları Nelerdir?

Gülüş Tasarımı Uygulamaları

Klinik olarak diş sağlığına ve estetik görünümüne gösterdiğimiz hassasiyeti birebir ölçüde diş eti estetiğine de göstermekteyiz.  Pembe estetik tedavisi yöntemleriyle hastalarımızın gülüş estetiğini sağlamak adına çeşitli yöntemler uygulamaktayız. Çünkü diş etleri, dişlerin köklerini muhafaza eden ve onları besleyen yaşamsal alanlarıdır bir anlamda. Birçok diş estetiği ve gülüş estetiği problemi, diş etindeki sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bu sorunlar ise diş etinde sebep olduğu estetik kayıplar nedeniyle pembe estetik tedavilerini gerekli hale getirmektedir.

Yine aşınma ya da farklı sebeplerle tutuculuğunu kaybetmiş bir diş eti, bünyesinde dişleri tutmakta zorlanır. Bunun sonucunda dişlerde sallanma ya da kayıplar yaşanacağı için diş estetiği ve gülüş estetiği açısından olumsuz görüntü ortaya çıkar. Ayrıca diş etindeki çekilmeler ve erimeler dişle diş etinin birleşme noktasındaki çizgisel hattı da bozacağı için dişlerin estetik görünümünü ve gülüş estetiğini de gölgeler.

Tüm bu olumsuz diş eti halleri, diş etinin estetik görünümünü yitirmesine neden olur. İşte tam burada “Pembe Estetik” kavramı devreye girer. Diş etlerini, dişlerin yaşam sürdüğü bir temel yapı olarak kabul edersek, pembe estetiğin önemini vurgulamada en sade ve doğru ifadeyi seçmiş oluruz. O halde, bu temel yapıyı en iyi şekilde muhafaza etmek ve belli periyodlar içerisinde profesyonel klinik müdahalelerden istifade etmek hastalar açısından son derece sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.

Gülüş Tasarımı Neden Önemlidir?

Gülüş Tasarımı Doktoru Abdulkadir Narin

Gülüş Tasarımı Doktoru Abdulkadir Narin

Tedavisi geciktirilmiş diş eti problemleri zamanla diş etinde birtakım kayıplara yol açar ve bunun neticesinde dişlerin mevcudiyeti de tehlikeye girer. Diş diziliminin bozulması, diş etlerinin çekilmesi ya da diş taşı oluşumu gibi sorunlar diş etinin estetik açıdan yoksun bir görünüme sahip olmasına neden olur. Diş etini tahrip eden ve diş etinde kayıplara neden olan bu tip sorunların ortadan kaldırılmasının ardından uygulanacak olan pembe estetik, görüntü bakımından da bir iyileşme sağlayacaktır.

Gülüş Tasarımı Ve Estetik Görünüm

Sağlıklı ve estetik görünümlü dişleri yine kendisi gibi sağlıklı diş etleri çevreler. Ağız ve onun estetik duruşu, bireylerin her an sergiledikleri ve iletişimlerinde belirleyicilik üstlenen mimiklerinde; konuşma ve ses oluşumu bakımından doğru anlamı ifade etmede yüzdeki kilit noktası haline gelmektedir.

İnsan hayatında böylesine öneme sahip olan bir uzvun sağlıksız olma hali yine hayati anlamda aksaklıklar meydana getirir. Bireylerin yemek alışkanlıklarında dahi değişikliklere gitmesine neden olabilecek bir problem, aslında bireyleri hayati kısıtlamalara sürükleyebilmektedir.

Gülüş Tasarımı Ve Diş Eti Çekilmesi

Bir diş eti çekilmesi ya da erimesi, diş eti renginin sağlıksız görünmesi her bireyi endişeye sevk eder; sağlık açısından olumsuz neticeleri olduğu gibi estetik açıdan da bireyleri tehdit eder.

Diş etindeki bir çizgi ya da dizilim bozukluğu ne kadar iyi görünen dişlerimiz olsa da aslında bir şeylerin ters gittiğini gösterir ve bu durum dişin görünümünü de estetikten yoksun hale getirir. Ayrıca bireylerin diş etlerinin gülüş esnasında fazlaca görünümü ve diş etindeki asimetrik görünüm de pembe estetik tedavisi ile giderilmesi gereken problemlerdir.

Bu gibi durumlarda Nişantaşı’ndaki kliniğimizde tüm operasyonlarımızda olduğu gibi hastalarımızın konforuna öncelik vermekteyiz.  Estetik ve başarılı sonuçlar elde etmek suretiyle hastalarımıza ait biricik olan estetik gülüşü tasarlarız. Bu kapsamda hastalarımızın ağız ve gülüş estetiğine dair tüm gerekli beyaz estetik ve pembe estetik uygulamalarını yapmaktayız.

   

WhatsApp
Bize Hemen Ulaşın.
Bizi Takip
Edin!